AVG

AVG

Restaurant De Mandarijn, bij de KvK bekend als: v.o.f. J & T De Mandarijn, gevestigd aan de Mandjesstraat 4, 8011 RM Zwolle, Overijssel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Restaurant De Mandarijn
Mandjesstraat 4
8011 RM Zwolle
038 422 66 85

T. Siemens is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant De Mandarijn in Zwolle en is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant De Mandarijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de gegevens die worden verstrekt op de volgende website pagina’s:
– Reserveren
– Lunch bezorgen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Adres bedrijf
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (google analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant De Mandarijn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Restaurant De Mandarijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Voor het maken van een reservering.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Restaurant De Mandarijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant De Mandarijn.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Restaurant De Mandarijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Gegevens die nodig zijn om een lunch bezorging of reservering af te handelen.
Deze gegevens worden bewaard totdat de reservering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
• Personeelsgegevens: deze worden 7 jaar bewaard, zoals de belasting dienst ook vereist in de administratieve verwerking van ons bedrijf.
• Wij behouden de e-mailwisselingen tot en met de bezorging van de lunch en of reservering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Restaurant De Mandarijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Restaurant De Mandarijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Restaurant De Mandarijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Restaurant De Mandarijn. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele Cookies
_cfduid= Deze cookies worden gebruikt door ons ‘content delivery network’ om de content van de website sneller te laden.
Profilerings Cookies
IDE= Deze worden gebruikt om website inhoud  te personaliseren gebaseerd op het gedrag van online gasten.

Analytische Cookies
_ga, _gat en _gid: Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie van onze online klanten te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant De Mandarijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Restaurant De Mandarijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Restaurant De Mandarijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Restaurant De Mandarijn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Dit is slechts een greep uit de maatregelen, Restaurant De Mandarijn neemt doorlopend maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen.